Op. Dr. Süheyla BOZKIRAN

Hakkımda ne öğrenmek isterseniz bu sayfada bulabilirsiniz.

Uzunköprü, Edirne 1973 doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Edirne’de tamamladım. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandıktan sonra 1991 yılında İstanbul’da yaşamaya başladım. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden altı yıl sonra mezun oldum ve Genel Cerrahi Uzmanlığımı yine İstanbul Üniversitesinde aldım. 2003 yılında İstanbul Üniversitesinden ayırılıp uzman doktor olarak çalışmalarıma başladım.

Artık hekimlik görevimi Bakırköy’deki muayenehanemde sunmaya başladım. Genel cerrahi alanındaki tedavilerim için ücretsiz muayene fırsatı sunmaktayım.

Çalıştığım kurumlar

Çalıştığım Kurum

Görev

Görevde Bulunulan Tarihler

Özel Yüzyıl Hastanesi Pendik

Genel Cerrahi Uzmanı

13 Ekim 2017-31 Temmuz 2019

Emsey Hospital

Meme Hastalıkları ve Cerrahisi

Mart 2017-Haziran 2017

Kadıköy Şifa Sağlık Grubu Ataşehir Hastanesi

Meme Hastalıkları ve Cerrahisi

Ağustos 2016-Şubat 2017

Koç Üniversitesi Hastanesi

Genel Cerrahi Uzmanı

Eylül 2014-Temmuz 2016

Amerikan Hastanesi

Genel Cerrahi Uzmanı

Eylül 2010-Eylül 2014

Acıbadem Maslak Hastanesi

 

Genel Cerrahi Uzmanı

Mart 2009-Eylül 2010

International Hospital

 

Genel Cerrahi Uzmanı

Ocak 2004-Mart 2009

Türk Tabibler Birliği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’de üyeliğim bulunmaktadır.

Katıldığım Kurs ve Seminerler

Selim Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları (3. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu; 23-24 Ekim 1998)

Hidatik Hastalık ve Selim Karaciğer Tümörleri (3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; 14-15 Nisan 2000)

Kolon ve Rektum Hastalıkları (5. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu; 20-21 Ekim 2000)

Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları (6. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu; 19-20 Ekim 2001)

Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları 2004 (9. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu; 8-9 Ekim 2004)

Cerrahi Gastroenteroloji (10. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu; 30 Eylül-1 Ekim 2005)

Cerrahi Gastroenteroloji (11. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu; 10-11 Kasım 2006)

Cerrahi Gastroenteroloji (12. Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu; 26-27 Ekim 2007)

Laparoskopik Kasık ve Karın Duvarı Fıtık Cerrahisi Kursu (9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 28-31 Ekim 2009)

Laparoskopik Hiatus Cerrahisi Kursu (9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 28-31 Ekim 2009)

Katıldığım Kongre ve Sempozyumlar

Kronik Venöz Yetmezlik ve Hemoroid Sempozyumu; 3 Aralık 1999

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 28-31 Ekim 2009

3.Ulusal Fıtık Kongresi; 12-15 Ekim 2011

Yayınlarım

Yabancı Dilde Makaleler

The effect of concomitant vascular disruption in patients with iatrogenic biliary injuries; Orhan Bilge, Süheyla Bozkıran, İlgin Özden, Yaman Tekant, Koray Acarlı, Aydın Alper, Ali Emre, Orhan Arıogul. Langenbeck’s Arch Surg. 2003 sep: 288 (4) : 265-9
 
Carotid endarterectomies with PTFE angioplasty; Kurtoglu M, Aksoy M, Bozkiran S. International Journal of Angioplasty 11:1-3 (2002)

Yabancı Dilde Bildiriler

Yanar H, Unal ES, Ertekin C, Güloglu R, Taviloglu K, Bozkiran S. Laparoscopic evaluation of abdomen after penetrating stab wound in patient with selective management protocol. The 3 rd Congress of Mediterranean and Middle Eastern Endoscopic Surgery October 22-25, 2003  Istanbul, Turkey
 
Bilge O, Bozkıran S, Özden İ, Tekant Y,  Acarlı K, Alper A, Emre A, Arıoğul O. The effect of concomitant vascular disruption in patients with iatrogenic biliary injuries. 5th European Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, İstanbul,s.42, 2003.

Türkçe Bildiriler

Şahin A, Kalaycı M, Akman H, Bozkıran S, Buğra D, Tezelman S, Akyüz A, Özgür M, Kuzucu K. Akut apandisit tanısında kontrastsız bilgisayarlı tomografinin rolü. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özeti Kitabı. Kasım 2005;115, Antalya
 
Görkem Özgen, Süheyla Bozkıran, Emel Güler, Mustafa Emirleroğlu, Burak Uğraş, Ali Akyüz, Sümer Yamaner, Dursun Buğra. Açık ve laparoskopik kolorektal rezeksiyonların erken dönem sonuçları. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 28-31 Ekim 2009, Antalya
 
Şenol Carıllı, Süheyla Bozkıran, Aydın Alper, Ali Emre. Sezeryan ile eş zamanlı fıtık onarımları. 3. Ulusal Fıtık Kongresi; 12-15 Ekim 2011, Antalya